Istruttore Alessandro Marani

2° Dan Daito Ryu Aikijujutsu