10 – 11 – 12 Giugno 2016 – Stage di Daito Ryu Aikijujutsu e Katori Shinto Ryu – Leopoli-L'viv

[coming soon]