20 – 21 Maggio 2017 – Stage di Daito Ryu Aikijujutsu, Katori Shinto Ryu e Wado Ryu – Kamenets-Podolskiy

[coming soon]